InterAKT – TekstLab

TekstLab: Unge stemmer, nye historier

Interaktive workshops i skolen.TekstLab InterAKT er et tilbud for å gi elever i skolen verktøy til selv å skape egne historier og fortellinger, skrive tekster basert på disse historiene og finne en form å vise tekstene i. Elevene gis rett til å skape egne historier som betyr noe for dem, og de velger selv hvilken form de vil vise/fortelle historien i. Prosesser med samspill mellom elever og kunstnere. TekstLabs metode og pedagogikk har som intensjon at alle elever, barn og ungdommer som er med i kunstprosessene, skal oppleve og erfare at de har evner og muligheter til å uttrykke seg. De engasjeres i kunstneriske prosesser som resulterer i at de skaper sine egne fortellinger og finner frem til ett eller flere form- og kunstuttrykk som de selv ønsker å bruke. De utvikler og viser sine fortellinger, og på den måten får de redskaper til å kunne bli en stemme som andre kan høre, og en person som kan bli sett.

 

 

Reklamer